Naam en logo nieuwe vereniging

We hebben uit alle inzendingen een pakkende naam voor onze nieuwe vereniging gekozen.

Fokgeschiktheidskeuring

Op 29-11-2020 organiseert de RZWH een Fokgeschiktheidskeuring, in het Dogcenter te Kerkwijk. De keuring is VOL er kan niet meer worden ingeschreven.

We hebben geweldig nieuws!!

Na een warme lange online vergadering hebben de leden besloten toe te stemmen met de fusie tussen de RZWH en de ZWHVN.

Verscherpte Maatregelen Corona

Naar aanleiding van de nieuw afgekondigde landelijke verscherpte maatregelen op 13 oktober jl. willen wij jullie graag op de hoogte brengen van de volgende informatie: