Per 1 januari 2021 zijn de Rasclub voor Zwitserse Witte Herders en de Zwitserse Witte Herder Vereniging Nederland gefuseerd in de Vereniging Zwitserse Witte Herder. De ZWHVN en de RZWH zijn per 1-1-2021 opgeheven. Voor informatie en contact bent u welkom op de site van de VZWH. Klik hier om naar de site te gaan.
ALLE "OUDE" E-MAILADRESSEN VERVALLEN!!!!! (dit zijn de e-mailadressen eindigend op ....@rzwh.nl)