Uitnodiging Jaarlijkse ALV

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Rasclub voor Zwitserse Witte Herders waar we de volgende onderwerpen graag met u willen bespreken.

Agenda ALV

 1. Welkom
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ALV d.d. 30 april 2016 (zie bijlage)
 5. Jaarverslag 2016 (zie bijlage)
 6. Balans en de staat van baten en lasten 2016 (zie toelichting)
 7. Verslag kascommissie 
 8. Benoeming kascommissie 
 9. Begroting van Inkomsten en Uitgaven voor het verenigingsjaar 2017 (zie toelichting)
 10. Bestuursverkiezing (zie toelichting)
 11. Database
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

De ALV zal gehouden worden op zondag 28 mei 2017 om 14.00 uur bij DogCenter, Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk (www.dogcenter.nl). 

 

Algemene Leden Vergadering

Wanneer 

Zondag 28 mei 2017 

Aanvang ALV

14.00 uur 

Waar

DogCenter, Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk

Aan/afmelden ALV

Indien mogelijk graag een berichtje aan secretaris@rzwh.nl

Wij hopen dat we op een grote opkomst kunnen rekenen! 


Wellicht ten overvloede maken wij u erop attent dat alleen leden, die hun contributie voor 2017 hebben voldaan, toegang hebben tot deze vergadering. 

Met een vriendelijke groet namens het bestuur,

Carin van der Sijs

Secretariaat Rasclub voor Zwitserse Witte Herders

www.rzwh.nl - secretaris@rzwh.nl

 

Zwitserse Witte Herder Kampioensclubmatch Holland Trophy

Op zondag 18 juni 2017 wordt de KCM Kampioensclubmatch Holland Trophy Outdoor gehouden in Malden met keurmeester dhr. J. Ebels
Locatie: Kringgroep Nijmegen
adres   : Heiweg 20
Plaats  : Malden - Nederland 

U kunt zich tot 4 juni 2017 inschrijven. Dit kan via het inschrijfformulier. U kunt zich ook online inschrijven klik dan hier.

 

 

 

  

I

Workshop Zweetwerk

Een fantastische Workshop Zweetwerk gedaan op 02-07-2016, verzorgd door Honden Op Het Spoor van Rosemarijn Gelauff!
Het vieren van ons 5-jarig bestaan mocht natuurlijk niet ontbreken.
Kijk hier voor een foto indruk van deze gezellige dag met weer super enthousiaste deelnemers.

 

  

De RZWH Doe-Dag 2015 was weer een groot succes met veel prachtige witjes, leuke mensen, interessante workshops en bovenal een super gezellige sfeer!

Om een impressie te krijgen van deze Doe-Dag kunt u hier een kijkje nemen in het fotoalbum: 
Ook kunt u in dit album de portretfoto's vinden die onze fotograaf van uw hond heeft gemaakt om te downloaden.
Heeft u zelf nog leuke foto's die u wilt plaatsen? Voeg ze dan toe en na vrijgave zijn ze voor iedereen te zien in het album!
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid en/of deelname om van deze dag een geslaagde dag te maken. Hopelijk tot ziens op een van de andere RZWH activiteiten!

 

Kijk hier voor de overige clubactiviteiten en hier voor het fotoalbum