Aanmelding voor een 'Aankeuring' gaat als volgt

Vul het 'Aanmeldformulier aankeuring Zwitserse Witte Herder' in op de website van de ZWHVN, voeg de vereiste documenten en foto's bij en verstuur het formulier via de zendknop.

Welke honden komen in aanmerking voor aankeuring en de procedure?

Lookalikes die in geen enkele stamboekhouding zijn geregistreerd = stamboomloze honden.
Zowel honden van leden van de RZWH, ZWHVN en NVBBS, alsook honden van niet-leden van voornoemde rasverenigingen kunnen worden aangekeurd.
De hond dient minimaal de leeftijd van 12 maanden te hebben op de dag van de aankeuring.
Middels het aanmeldformulier (zie link hierboven) kan een verzoek tot aankeuring ingediend worden bij de selectiecommissie, waarin elke rasvereniging vertegenwoordigd wordt, aangevuld door twee leden van de RvB; zij hebben onder meer als taak het bewaken van de procedures en het voorkomen van rasblindheid.
Uitsluitend na schriftelijke toestemming van de selectiecommissie mag de hond worden voorgebracht op de 'Aankeuring'.
De aankeuring wordt gezamenlijk georganiseerd door de rasverenigingen, onder auspiciën van de RvB.
De aankeuring geschiedt door twee keurmeesters uit de aankeuringscommissie die bestaat uit vier ervaren keurmeesters van het ras Zwitserse Witte Herder.
De RvB zal de bevinding aankeuring van de keurmeesters overnemen en na een positief advies overgaan tot uitgifte van een NHSB Bijl. G-0 stamboom: - indien het een hond betreft waarvan de afstamming bekend is, dit ter beoordeling van de selectiecommissie, zullen de voorouders vermeld worden op de stamboom, waarbij de opmerking 'niet geverifieerd' zal worden toegevoegd; - indien het een hond betreft waarvan de voorouders niet bekend zijn, zal de stamboom geen voorouders vermelden, maar zal de vermelding 'niet geverifieerd' op de stamboom staan;
Een hond die na het verkrijgen van een Bijl. G-0-registratie middels een aankeuring ingezet wordt voor fokdoeleinden, zal moeten voldoen aan alle eisen van het VFR van de rasvereniging waarbij de eigenaar van de hond is aangesloten of aan de nog vast te leggen normenmatrix geldend voor het ras, opgesteld door de RvB.
Een nakomeling van een Bijl. G-0 hond met een Bijl. G-1-registratie die ingezet wordt voor fokdoeleinden, zal moeten voldoen aan alle eisen van het VFR van de vereniging waarbij de eigenaar van de hond is aangesloten of aan de nog vast te leggen normen matrix voor het ras, opgesteld door de RvB.
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat RZWH: Alma Groot secretaris@rzwh.nl

 
Klik op de gewenste keuring voor meer informatie.