Uitnodiging lezing en Fokkersoverleg RZWH - 17 februari 2019

 Beste leden,


Graag nodigen wij u van harte uit voor de lezing ‘Rugproblemen en Slokdarmafwijkingen’ door dierenarts Steven Schukking. De lezing is gepland op zondag 17 februari van 13.00 – 15.00 uur in Arnhem. Voor leden van de RZWH is de lezing gratis. Voor niet-leden bedragen de kosten € 5,00 per persoon. Dit bedrag kan contant voldaan worden voorafgaand aan de lezing.

Locatie
KC Arnhem, Drielsedijk 15a, 6841 HJ Arnhem
Aanmelden
Graag aanmelden via fokcommissie@rzwh.nl onder vermelding van naam en wel/geen lid.

Na de lezing vindt het fokkersoverleg van de RZWH plaatst vanaf 15.00 uur op dezelfde locatie. Het fokkersoverleg is uitsluitend toegankelijk voor leden van de RZWH, in het bijzonder voor (aspirant) fokkers en (aspirant) dekreuhouders. Hieronder is de voorlopige agenda opgesteld. Aanvullende agendapunten kunnen tot en met woensdag 13 februari worden ingediend via fokcommissie@rzwh.nl.

Agendapunten Fokkersoverleg

1. Welkom
2. Mededelingen
3. Hoe willen we omgaan met medisch attesten bij ED of HD? Er zijn meerdere honden afgewezen met eenzijdig trauma, waarbij er wel een medisch attest is afgegeven.
4. Kunnen we openstaan voor gebruik van Zwitserse Witte Herders met ED1? Zo ja, onder de verplichting alle nakomelingen te testen op ED?
5. Hoe willen we omgaan met gebitscontroles en vastlegging daarvan buiten de RZWH om?
6. Willen we het aanleveren van dekaangiftes verplicht stellen?
7. Willen we vanuit de RZWH nestcontroles uitvoeren?
8. In het verleden hebben leden deelgenomen aan de fokgeschiktheidskeuring, maar vervolgens laat of geen gezondheidsuitslagen ingeleverd. Willen we een termijn instellen waarbinnen de gezondheidsuitslagen moeten worden ingeleverd?
9. Blijven we de leeftijd van 15 maanden hanteren voor deelname aan de fokkeuring?
10. Evaluatie van het sanctiebeleid
11. Stand van zaken database ZooEasy en abonnement voor fokkers en dekreuhouders
12. Rondvraag

Tot zondag 17 februari!

Met vriendelijke groet namens de fokcommissie,

Jan Boer

 

Fokcommissie Rasclub voor Zwitserse Witte Herders
www.rzwh.nl - fokcommissie@rzwh.nl

Copyright © 2019 RZWH, All rights reserved.

Our mailing address is:
secretaris@rzwh.nl