Lid worden van de RZWH kan door het online inschrijfformulier in te vullen en via de button op te sturen naar de ledenadministratie. Na acceptatie ontvangt u van de ledenadministratie een ontvangstbevestiging met uw lidmaatschapnummer en een factuur voor de verschuldigde contributie. 


Lidmaatschappen
Algemene leden, ontvangen minimaal 4 maal per jaar een (digitaal) verenigingsorgaan, hebben stemrecht op de Algemene Leden Vergadering (ALV) en kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging. Indien het algemeen lid fokker en/of dekreuhouder is heeft hij/zij recht op gratis kennel- en/of dekreuen vermelding op de website van de RZWH, mits wordt voldaan aan de reglementen van de RZWH.

Lidmaatschap per 1 januari € 27,50 per kalenderjaar. Lidmaatschap na 1 juli € 13,75.

Gezinsleden/partners op hetzelfde adres kunnen gezinslid worden, bij aanmelding dient de naam van het algemene lid te worden vermeld. Een gezinslid heeft stemrecht op de Algemene Leden Vergadering (ALV) en kan deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging. Een gezinslid wordt van rechtswege algemeen lid met ingang van het verenigingsjaar volgende op het jaar waarin zijn of haar partner ophoudt lid te zijn. Indien de relatie met deze partner wordt ontbonden, kan het bestuur al dan niet op verzoek het gezinslidmaatschap omzetten in een algemeen lidmaatschap.


Jeugdlid: Kinderen tot 18 jaar kunnen jeugdlid worden, zij hebben geen stemrecht en kunnen niet tot bestuurslid worden benoemd. Een jeugdlid kan deelnemen aan alle activiteiten. Bij jeugdleden is toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger verplicht. Een jeugdlid wordt van rechtswege algemeen lid met ingang van het verenigingsjaar volgende op het jaar waarin hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.

Gezins- en jeugdleden betalen per 1 januari € 10,00

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december (kalenderjaar). 
Beëindiging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk plaats te vinden aan de ledenadministratie en wel voor 1 december.

Rekeningnummer: NL74RABO0163849765

Online inschrijven

U kunt zich hier online inschrijven.

Ledenconvenant

Bij het aangaan van het lidmaatschap van de RZWH, verklaart het aspirant lid dat hij/zij zich zal conformeren aan dit ledenconvenant.

Puppylidmaatschap

Om nieuwe pupeigenaren kennis te laten maken met de Rasclub voor Zwitserse Witte Herders en alle leuke activiteiten die we organiseren heeft de RZWH een puppylidmaatschap!