Om nieuwe pupeigenaren kennis te laten maken met de Rasclub voor Zwitserse Witte Herders en alle leuke activiteiten die we organiseren heeft de RZWH een puppylidmaatschap!

Nieuwe pupeigenaren krijgen op deze manier een lidmaatschap aangeboden voor de RZWH met een gereduceerde contributie van €12,50 Euro voor het eerste jaar. Indien het lidmaatschap na 30 juni wordt aangegaan, bedraagt de contributie t/m 31 december van dat jaar € 6,25 Euro.

Het betreft een lidmaatschap dat aangegaan wordt via een aangesloten fokker van de RZWH waar het aspirant lid een pup heeft gekocht. We willen dan ook graag dat het formulier mede ondertekend wordt door de desbetreffende fokker!

De RZWH heeft voor dit speciale lidmaatschap een apart aanmeldformulier beschikbaar wat als PDF HIER te downloaden is.

TIP: Voor RZWH fokkers is het een idee om dit formulier ondertekend in een puppy info pakketje toe te voegen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een mail sturen naar ledenadmin@rzwh.nl