Aan de secretariaten van:

- Zwitserse Witte Herder Vereniging Nederland (ZWHVN)
- Rasclub voor Zwitserse Witte Herders (RZWH)
- Nederlandse Vereniging voor Berger Blanc Suisse (NVBBS)

Geachte heer, mevrouw,

Op dit moment is er nog geen overeenstemming over het door u ingediende plan van aanpak voor de Zwitserse Witte Herders. Er is met name discussie over de hoofdstukken 1 en 2.

De verwachting is dat niet alsnog vóór 1 juli a.s. overeenstemming wordt bereikt. Daarom heeft de Raad van Beheer besloten de uitvoering van de FCI circulaire met een half jaar uit te stellen, dus tot 1 januari 2016.
In de tussentijd zullen wij met u in overleg gaan om uit de impasse te komen. Hierover zult u separaat van ons een bericht ontvangen.

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

mevrouw mr. D.F. Dokkum
hoofd juridische zaken
hoofd gezondheid, gedrag & welzijn