Naar aanleiding van onze eerdere berichtgeving omtrent de gesprekken die wij gevoerd hebben met de politiek om te komen tot een aanpassing van de regeling voor het importeren van pups naar Nederland kunnen wij het volgende melden.

Er stond voor morgen, donderdag 25 juni, een algemeen overleg (AO) gepland in de 2de kamer over legaal en gezond fokbeleid.
Om nog extra druk bij de politiek te leggen voorafgaand aan het overleg hebben wij vorige week bijgaande brandbrief naar de staatssecretaris en de vaste Kamercommissie gestuurd. Wij hebben hiervoor de samenwerking gezocht met de KNJV die zeer goed ingevoerd zijn in de politieke lobby.

Helaas is het Algemeen Overleg (AO) afgelast en verzet tot september.
Wij hebben contact gehad met de VVD zodat wij voor deze datum wederom overleg met de VVD hebben over de verdere aanpak van ons voorstel en om er voor zorg te dragen dat de bewindslieden alle actuele en relevante informatie voorhanden hebben die ze kunnen gebruiken tijdens het overleg.

U kunt ervan verzekerd zijn dat wij dit onderwerp nog steeds hoog op onze prioriteitenlijst hebben staan en dat wij alle mogelijkheden zullen benutten om een voor de kynologie zo optimaal mogelijke regeling te realiseren.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groeten,

Rony Doedijns
Ingeborg de Wolf

Directie RvB