Aan de secretariaten van:
Rasclub voor Zwitserse Witte Herders
Zwitserse Witte Herders Vereniging Nederland
Nederlandse Vereniging voor Berger Blanc Suisse

Geachte heer, mevrouw,

Op verzoek van de Rasclub voor Zwitserse Witte Herders bevestigt de Raad van Beheer hierbij de volgende afspraak.

Tijdens het overleg tussen uw verenigingen en de Raad van Beheer van 20 mei jl. is onder meer gesproken over de uitvoering van de FCI circulaires 32/2013 en 77/2007. Deze circulaires hebben betrekking op de inschrijving van Zwitserse Witte Herders en de beperkingen die opgelegd worden.

Tijdens genoemd overleg is afgesproken dat de Raad van Beheer de uitvoering van deze circulaires uitstelt tot 1 juli 2015, tenzij voor die datum resultaten zijn bereikt die uitvoering wel mogelijk maken. Voor Zwitserse Witte Herders die in de tussentijd in strijd met de circulaires worden ingeschreven, zal een overgangsregeling worden getroffen. Hierover zal nader overleg worden gevoerd voorafgaand aan de uitvoering van de circulaires.

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

mevrouw mr. D.F. Dokkum
hoofd Juridische Zaken