Gerard Jipping herkozen in bestuur FCI

Tijdens de tweejaarlijkse Algemene Vergadering van de F.C.I. In Budapest (H) is onze kandidaat, Gerard Jipping, tevens voorzitter van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, voor een periode van vier jaar herkozen in het bestuur van de F.C.I.

Gerard behaalde het hoogst aantal stemmen.
Bestuur, directie en medewerkers wensen hem van harte geluk met deze herbenoeming en wensen hem veel succes in zijn komende zittingsperiode.

Raad van Beheer haalt FCI World Dog Show 2018 naar Nederland

Op de 2e dag van de tweejaarlijkse algemene vergadering van de FCI waar ruim 60 landen vertegenwoordigd waren stelde Nederland zich kandidaat voor de Organisatie van de FCI World Dog Show van 9 tot en met 12 augustus 2018.

De vice voorzitter van de Raad van Beheer John Wauben en directielid Rony Doedijns presenteerden het bidboek, ondersteund door een promotiefilm van Nederland en de Nederlandse Kennel Club ‘Raad van Beheer’.

Andere kandidaten waren Zweden en Kroatië. Met een ruime meerderheid kozen de landen voor NEDERLAND. Gerard Jipping, voorzitter van de Raad van Beheer, is dolgelukkig met dit resultaat: "voor Nederland een mooie kans om de wereld onze kynologische talenten te laten zien".

De claim die aan dit wereldevenement verbonden zal zijn is: "I am inviting you to show the world your talent at the FCI World Dog Show 2018".