Aan alle aangesloten leden, rayons, rasgroepen en commissies van de Raad van Beheer

Geacht bestuur, secretariaat,

In december van 2012 is een geregistreerde rashondenfokker door de rechter veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan een klant die bij hem een rashond had gekocht. Naar het oordeel van de rechter had de fokker de pupkoper onder andere onvoldoende geïnformeerd over het mogelijke risico op een erfelijke aandoening.

De Raad van Beheer betreurt deze ontwikkeling en zal op korte termijn met de fokker en de rasvereniging in gesprek gaan over dit specifieke geval.

De uitspraak heeft geleid tot media-aandacht van onder andere Eén Vandaag, het NRC en de Volkskrant, die in dit individuele geval een symbool zien voor de diepere problematiek bij het fokken van rashonden. Deze ontwikkeling bevestigt de conclusies die we het afgelopen jaar op onze Algemene Ledenvergaderingen en bijeenkomsten met elkaar hebben vastgesteld. Namelijk dat de maatschappelijke druk op onze sector niet zal afnemen. Ook Kay van de Linde en Maurice de Hond hebben ons in hun onderzoeksrapport nadrukkelijk gewaarschuwd dat de maatschappelijke druk een factor zal blijven.

Daarom zijn wij blij dat we het afgelopen jaar gezamenlijk een aantal belangrijke besluiten hebben genomen om onze sector te verbeteren. Wij beschouwen de huidige publiciteit als een bevestiging dat we met elkaar de juiste beslissing hebben genomen om veranderingen in te voeren. Het sterkt ons om ook dit jaar door te gaan op de ingezette koers. Het is belangrijk te vermelden dat ten minste één medium, namelijk het NOS Journaal, nadrukkelijk heeft besloten geen aandacht te besteden aan dit incident omdat ze na contact met de Raad van Beheer overtuigd waren dat we de bredere problematiek erkennen en serieus nemen.

Gezamenlijk hebben wij getekend voor de visie: op weg naar de gezonde rashond. Daar blijven wij voor staan en gaan we, samen met jullie, ook in 2013 weer hard aan werken.

Met vriendelijke groet,

John Wauben, portefeuillehouder Fokkerij & Gezondheid

Onderstaand treft u de tekst aan die de basis vormde van onze reacties naar de diverse media vandaag. De tekst is ook als nieuwsbericht op onze website en social media geplaatst.

De Raad van Beheer heeft kennis genomen van de rechterlijke uitspraak van half december. De Raad van Beheer respecteert het oordeel van de rechter in dit individuele geval, en is voornemens met de individuele fokker en de rasvereniging in gesprek te gaan over de specifieke oorzaken van dit probleem. Tot dat gesprek heeft plaatsgevonden, kan de Raad van Beheer over dit individuele geval geen nadere mededelingen doen.

De Raad van Beheer ziet een duidelijke verantwoordelijkheid bij pupkopers om zich vooraf goed te oriënteren over de aanschaf van een (ras)hond en de gezondheidssituatie binnen een ras. Die verantwoordelijkheid heeft ook de Raad van Beheer als het gaat over informatie over de algemene situatie bij rashonden, de rasvereniging voor informatie op rasniveau en de fokker voor gezondheids- en gedragsinformatie over het ras en de specifieke nesten en pups. De Raad van Beheer geeft zelf voorlichting via haar website en op diverse evenementen.

Het ministerie heeft daarnaast met ondersteuning van de sector het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren ingesteld voor neutrale en verantwoorde informatie aan potentiële pupkopers. De Raad van Beheer adviseert pupkopers om voor de aanschaf tevens informatie in te winnen bij het LICG via de bijsluiters en de website www.licg.nl.

De uitspraak is geen bom onder het fokbeleid maar ondersteunt de visie van de Raad van Beheer naar een gezonde rashond. De Raad van Beheer streeft naar de visie van een gezonde rashond. Dat betekent dat de Raad van Beheer, in samenwerking met de aangesloten rashondenverenigingen en individuele rashondenfokkers in Nederland streeft naar het fokken van gezonde rashonden, zonder aandoeningen. De afgelopen jaren heeft de Raad van Beheer diverse maatregelen genomen om die visie dichterbij te brengen. Zo hebben in 2012 de Nederlandse hondenverenigingen een verbod ingevoerd op het fokken van honden die aantoonbaar lijden aan één of meerdere ernstige aandoeningen. De effectuering hiervan zal in 2013 plaatsvinden. Daarnaast zal Raad van Beheer begin 2013 de bij haar geregistreerde officiële gezondheidsuitslagen openbaar maken via haar website waardoor deze voor potentiele kopers zichtbaar zijn.

De Raad van Beheer heeft de afgelopen jaren diverse regels opgesteld voor het fokken van rashonden met stamboom. Naast het verbod op het fokken met zieke rashonden zijn er strenge voorwaarden ter bevordering van het fokken van lichamelijk en mentaal gezonde honden waaronder regels voor inteeltbeperking en welzijnsregels voor de moederhonden.

De Raad van Beheer investeert veel in gezond- en welzijnsonderzoek in samenwerking met de universiteiten van Utrecht en Wageningen en de overheid. Dit heeft onder andere geleid tot fokadviessoftware voor fokkers en rasverenigingen, een handboek voor verantwoord fokken, mogelijkheden voor gebruik van DNA-methoden en registratie van gezondheidsonderzoeken.

Indien de rashondenfokker op een verantwoorde manier en binnen de gelden welzijns- en gezondheidsregels fokt zal dit ook kenbaar gemaakt worden op de stamboom. Rashondenfokkers en rasverenigingen die verantwoord fokken, pupkopers goed informeren en een fokbeleid hebben waarin welzijn en gezondheid voorop staan kunnen rekenen op ondersteuning van de Raad van Beheer als overkoepelende organisatie.

De Raad van Beheer erkent dat erfelijke aandoeningen onder rashonden een groeiend probleem is. De oorzaak is een krimpende genenpool. De Raad van Beheer heeft in 2012 een onderzoek laten uitvoeren door mediastrateeg Kay van de Linde en opinieonderzoeker Maurice de Hond, om rashondenverenigingen en rashondenfokkers bewust te maken van de groeiende problematiek. Dat onderzoek is openbaar en kunt u terugvinden op de website van de Raad van Beheer www.raadvanbeheer.nl/toekomstsector

Tijdens de presentatie van dat onderzoek bleek dat verenigingen en fokkers het vrijwel anoniem (92%) eens waren met de stelling: "hondenfokkers moeten honden op de eerste plaats fokken op gezondheidskenmerken, zelfs als dit ten koste gaan van de uiterlijke kenmerken".

Dat is een nogal opmerkelijke en verstrekkende uitslag, die grote gevolgen zal hebben voor de rashondensector.

De Raad van Beheer is een dialoog begonnen met belangenorganisaties en de politiek om gezamenlijk op zoek te gaan naar een manier om de oorzaak van het probleem -- de krimpende genenpool -- een halt toe te roepen. De Raad van Beheer zal op basis van deze dialoog in 2013, samen met de overheid, de universiteiten van Utrecht en Wageningen en welzijnsorganisaties een pilot opstarten om aanvullende maatregelen te gaan nemen die er op lange termijn voor moeten zorgen dat Nederland een voorloper wordt voor de visie: een gezonde rashond.

Voor meer informatie over het duurzame fokbeleid van de Raad van Beheer zie www.raadvanbeheer.nl/fokbeleid