Onderstaand bericht is ontvangen bij het bestuur van de RZWH.

Onderwerp: Raadar-Toekomst van de rashondensector 12-2012

Aan alle aangesloten leden van de Raad van Beheer

Geacht bestuur, secretariaat,

Bijgaande Raadar is verspreid onder de aanwezige leden tijdens de Algemene Vergadering van 1 december jongstleden. Door omstandigheden was deze nog niet naar alle leden verstuurd.

In deze Raadar een verslag en impressie van de bijeenkomsten over de ‘toekomst van de rashondensector’ op 30 juni en 30 oktober. Op de paginawww.raadvanbeheer.nl/toekomstsector treft u de digitale versie, het rapport en een relevante artikel uit het NRC aan.

Wij verzoeken u de informatie te verspreiden onder uw leden en overige mogelijke geïnteresseerden.

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groeten,

Paul Peeters
Marketing & Communicatie

Raad van Beheer - Voor alle (ras)honden!

E paul.peeters@raadvanbeheer.nl
www.raadvanbeheer.nl

Noot van de webmaster: U kunt het rapport hier downloaden (in pdf)