De RZWH is opgericht op 7 oktober 2011 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53729749.

Maar wat is nu eigenlijk een vereniging? De omschrijving in het woordenboek luidt:
“Een verzameling mensen die zich met een bepaald doel georganiseerd hebben.”

En dat is nu precies wat we zijn: Een verzameling mensen (al onze leden) die zich met een bepaald doel, het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van ons geweldige ras, georganiseerd hebben.

Deze omschrijving maakt ook meteen duidelijk dat we het niet alleen kunnen, we hebben leden nodig.
- Omdat we een doel hebben,
- Omdat we een bepaalde richting op willen,
- Omdat we leuke, interessante en gezellige activiteiten willen organiseren.

Het bestuur wil heel graag aan de slag, voor de Zwitserse Witte Herders en voor u…
Maar vooral ook samen met u, want we hebben u hard nodig.
- Om ideeën aan te dragen,
- Om samen na te denken over de volgende stappen,
- Om samen activiteiten te organiseren.

En daarom willen we u als lid bij de RZWH!

Lid worden?
Heel gemakkelijk… het aanmeldingsformulier invullen en dan gaan we voor u en samen met u aan het werk!

Bestuur en commissies

Het bestuur stelt zich voor. Tevens contactgegevens van bestuur en commissies

Doelstelling

De vereniging heeft als doel het in stand houden van en waar nodig verbeteren van het ras de Zwitserse Witte Herder. Het is onze visie dat dit alleen mogelijk is door een bewust fokbeleid.

Statuten

Naam, zetel en duur Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Rasclub voor Zwitserse Witte Herders, verkorte naam: RZWH.

Huishoudelijk Reglement

Dit Huishoudelijk Reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging. Artikel 1 Toelating van leden