Bestuursvermelding yvetteVOORZITTER
Yvette Philippi
Dorpstraat 71
5504HB Veldhoven
Telefoon 040-2541902
E-mail voorzitter@rzwh.nl

 

 

 

 

"Als grote liefhebber en trotse eigenaar van een gevarieerde roedel Zwitserse Witte Herders heb ik me altijd erg betrokken gevoeld bij alles rondom dit mooie ras. Ik heb daarom voorheen zitting gehad in verschillende commissies zoals de sportcommissie en fokadvies c.q. rascommissie. Op gebied van  fokgerelateerde zaken hebben gezondheid- en erfelijkheidkwesties mijn interesse en ben ik een grote voorstander van genetische variatie wat ik dan ook graag uitdraag. Vanuit deze visie, mijn ervaringen en mijn tomeloze enthousiasme als het ons ras' betreft, wil ik graag mijn steentje bij dragen op allerlei gebied maar vooral om uit te dragen dat het hebben van een Zwitserse Witte Herder een feestje is."

 

Bestuursvermelding carin

SECRETARIS

Carin van der Sijs
E-mail secretaris@rzwh.nl

 

 

 

 

 

 

"Zoals bij zoveel mensen is het bij mij begonnen met 1 witje, maar voor wie het nog niet weet, na 1 witje volgen er vaak meer(dere)… Jezelf verdiepen in het ras wordt dan als vanzelfsprekend en met name erfelijkheid en karakter/gedrag zijn onderwerpen die mij mateloos interesseren. In de laatste jaren is daar echter nog een ander fascinerend onderwerp bijgekomen: Exterieur en Beweging. Oftewel, hoe zit de constructie (bouw) van een hond in elkaar en hoe gaat hij daar mee om. Zeer boeiend, vooral bij een "doe-hond" als de witte, die gemakkelijk moet kunnen bewegen bij alle leuke activiteiten die hij samen met zijn huisgenoten onderneemt. Vanuit mijn passie voor honden en Zwitserse Witte Herders in het bijzonder wil ik mij graag inzetten voor dit geweldige ras en voor iedereen die, net als ik, zich geen leven meer kan voorstellen zonder witjes."

 

inge bestuurPENNINGMEESTER

Inge Clement
E-mail penningmeester@rzwh.nl

Rekeningnummer: NL74RABO0163849765

 

 

 

 

 

"Sinds 2002 verliefd geworden op dit geweldige mooie ras en inmiddels ben ik ook in het bezit van meerdere Zwitserse Witte Herders. De veelzijdigheid, de werklust en het enthousiasme is wat ons zo enorm aanspreekt in dit ras. Daarnaast heb je er een vriend voor het leven bij. Naast de dagelijkse wandelingen vinden wij het ook leuk om samen bezig te zijn. Dit kan variëren van G&G, Schapen drijven, Behendigheid, Waterwerk of onze passie Praktijkspeuren. Afhankelijk van wat de hond leuk vindt. Maar ja, sommige vinden alles leuk. Vanuit de liefde voor de Zwitserse Witte Herder wil ik graag een bijdrage leveren als bestuurslid in onze rasvereniging."

 

 
Portefeuille Activiteiten en Sport

Leon Biël
E-mail activiteiten@rzwh.nl

 

 

 

 

 

“Trots, blij en gelukkig met onze Zwitserse Witte Herders. Het blijft voor mij een wonder, dat er zo'n intensieve band mogelijk is met een dier. Vanuit deze verwondering ben ik me gaan verdiepen in de gedragsleer en het sociaal leervermogen van de hond. Vanuit deze studie blijkt al snel het grote belang om samen activiteiten te ondernemen, in welke vorm dan ook. Elkaar helpen, bijstaan, verzorgen, van elkaar leren, samenwerken en samen plezier maken. ‘Ons ras’ heeft alle capaciteiten in zich en…ze staan er klaar voor! Dankbaar dat ik vanuit deze kennis en visie een bijdrage mag leveren aan onze vereniging.“

 

COMMISSIES

ACTIVITEITEN- & SPORTCOMMISSIE

 

FOKCOMMISSIE

Carin van der Sijs

Jan Boer

.

 

SHOWCOMMISSIE


REDACTIECOMMISSIE

 

LEDENADMINISTRATIE & FOTOGRAAF

 

WEBMASTER